وقـــتـــیـ دخـــیآ بـــرنـــ جـــنـــگــ :)

وقـــتـــیـ دخـــیآ بـــرنـــ ســـربـــآزیــ :)

اینقد که روحیمون لطیفه!! نیشخند

عــــشــ♥ـقـــ اســـتــــ تــــمــــامــ دخـــیآآآآ قلب

/ 2 نظر / 25 بازدید
پاپیون صورتی

دیروز, همین حوالـــــــی…. زلـــزله ای آمــد… حـالا همـه حـالـمــ را می پـرسند !!! بـی خـبـر از اینـ ـکـه ” مــن” بـه ایـن لـرزیـدنـهـا سالهـاسـتــ کـه عـادتـــ کـرده امـــ… بـه لـرزشـهای شـدید شـانه هایـمــــ و تـرکــــهای عمــیــق قــلــبــمـــ… امـّـا هنـوز ” خـــوبــم !!! “

امیررضا

اون روزی که دخترا برن جنگ رو خود خدا باید ختم بخیر کنه [زبان]