فڪـر ڪـردن بــہ بعضـے ها ...

 فڪـر ڪـردن بــہ بعضـے ها ...

فڪـر ڪـردن بــہ بعضـے ها ...


گاهـے  ، ناخود آگاه لبخندے روے لبانت مـے نشاند ...

دوست دارم ،

این لبخند هاے بـے گاه و آن بعضـے ها را ...!

 

پ.ن : مـمـکن اسـت نخـوانـے ...

ولـے مـے دانـم کـہ  نخـوانـده مـے دانـے ...!

 

/ 1 نظر / 45 بازدید