# اطلاعیه_ها

✗✘ ثـابِـت ✘✗

سَـلاҐ  בوسـتاטּ  خُـوش اومَـבیـטּ بـہ حــیـــ♥ـــاطــ خـــلـــوتـ ـ ـ مــــا ツ  ایـنجـآ حــیـــ♥ـــاطــ خـــلـــوتـ ـ ـ مَآسـت ، یَـعـنے ?????????????? & ??????????????  ... ادامه مطلب
/ 33 نظر / 43 بازدید